criminality

criminality
nusikalstamumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Socialinis reiškinys, kurį apibūdina nusikaltimų, padarytų per tam tikrą laiką, visuma. Moksleivių nusikalstamumą kontroliuoja pedagogai ir nepilnamečių teisės pažeidėjų teisėsaugos organai. Jie taip pat vykdo nusikalstamumo prevenciją profilaktinio ir baudžiamojo auklėjimo priemonėmis. atitikmenys: angl. criminality vok. Rechtsverbrechentum rus. преступность ryšiai: dar žiūrėkdelinkvencija

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • criminality — crim·i·nal·i·ty /ˌkri mə na lə tē/ n 1: the quality or state of being criminal can t understand the criminality of his act 2: crime (3) violent criminality Merriam Webster’s Dictionary of L …   Law dictionary

  • Criminality — Crim i*nal i*ty (kr?m ? n?l ? t?), n. [LL. criminalitas, fr. L. criminalis. See {Criminal}.] The quality or state of being criminal; that which constitutes a crime; guiltiness; guilt. [1913 Webster] This is by no means the only criterion of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • criminality — 1610s, from Fr. criminalité, from M.L. criminalitas, from L. criminalis (see CRIMINAL (Cf. criminal)) …   Etymology dictionary

  • criminality — [krim΄ə nal′ə tē] n. 1. the quality, state, or fact of being criminal 2. pl. criminalities a criminal action …   English World dictionary

  • criminality — noun Date: 1611 1. the quality or state of being criminal 2. criminal activity < urban criminality > …   New Collegiate Dictionary

  • criminality — criminal ► NOUN ▪ a person who has committed a crime. ► ADJECTIVE 1) relating to or constituting a crime. 2) informal deplorable and shocking. DERIVATIVES criminality noun criminally adverb …   English terms dictionary

  • criminality — /krim euh nal i tee/, n., pl. criminalities for 2. 1. the state of being criminal. 2. a criminal act or practice. [1605 15; < ML criminalitas. See CRIMINAL, ITY] * * * …   Universalium

  • criminality — noun a) The state of being criminal. b) A criminal act …   Wiktionary

  • criminality — (Roget s IV) n. 1. [Guilt] Syn. culpability, guiltiness, censurability; see guilt . 2. [Misbehavior] Syn. corruption, badness, depravity; see crime 1 , evil 1 , 2 , sin …   English dictionary for students

  • criminality — crim·i·nal·i·ty || ‚krɪmɪ nælÉ™tɪ n. criminal act; state of being a criminal …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”